[↠ Tena || Ý PDF Download by ✓ Josip Kozarac]

Tena By Josip Kozarac,

 • Title: Tena
 • Author: Josip Kozarac
 • ISBN: 9531562555
 • Page: 446
 • Format: Paperback
 • Pripovijest Tena slovi kao jedna od najpoznatijih i najuspjelijih Kozar evih pripovijesti U njoj je dao i pouku, ali i kriti nost prema svojoj rodnoj zemlji Slavoniji Vidi se njegovo odli no uo avanje detalja i kroz opise likova njihovo o ivljavanje Vrlo vje to nam je prikazao Tenin opis, kako vanjski tako i njezin karakter.U Teni se Kozarac pokazao kao odli an portrePripovijest Tena slovi kao jedna od najpoznatijih i najuspjelijih Kozar evih pripovijesti U njoj je dao i pouku, ali i kriti nost prema svojoj rodnoj zemlji Slavoniji Vidi se njegovo odli no uo avanje detalja i kroz opise likova njihovo o ivljavanje Vrlo vje to nam je prikazao Tenin opis, kako vanjski tako i njezin karakter.U Teni se Kozarac pokazao kao odli an portretist, koji pored toga to ima odli no oko za detalje, posebnu pozornost pridaje likovima koje o ivljava duboko i suptilno.Roman zavr ava pozitivno s vjerom i nadom da postoji mogu nost ispravljanja pogre aka te s porukom da treba vjerovati u pravu ljubav i iskrene osje aje U djelu je opisan raspad tradicionalnog sela u Slavoniji na moralnom i materijalnom planu uz pomo opisa detalja slike sela iz socijalne perspektive.
  Tena Pripovijest Tena slovi kao jedna od najpoznatijih i najuspjelijih Kozar evih pripovijesti U njoj je dao i pouku ali i kriti nost prema svojoj rodnoj zemlji Slavoniji Vidi se njegovo odli no uo avanje

  One thought on “Tena”

  1. This book is among the required reading in elementary school, and the children of that age can not even grasp the gravity and depth of this story, because of that it stays in the margins of Croatian literature, never good enough and carefully read.Tena is Slavonia, Tena is Croatia, with all their wealth and all the attackers who see the value of what we ourselves do not see, or do not know how to use it.Have you ever retreating parallels between Tena and Osman Oh yes, there are many similarities [...]

  2. Kozarac je ovom pripovijesti kroz lik Tene oslikao ivot propadaju e Slavonije i njenog stanovni tva u 19 stolje u Izgleda da se hrvatski narod nekih problema ne mo e rije iti stolje ima, ali pitanje je eli li Lijenost i iskvaren moral uni tava.Realizam kao knji evno razdoblje mi je jedno od najdra ih jer pisci koji tad djeluju, svjetski i hrvatski, vjerno predo uju ivot obi nih ljudi, njihovu patnju i nastojanje da svoj ivot pobolj aju i uljep aju Mnogi kritiziraju hrvatske pisce realizma, zbog [...]

  3. Super je, malo baca na Madam Bovay Lijepa, kratka i slatka It s great, a bit like M.Bovary, even better in some parts.

  4. Dandanas ne otima se vi e nitko za svoga i svoju iz puke ljubavi, dandanas nismo mi onako sretni kao ptice nebeske, koje se ne moraju brinuti za svakidanji ivot

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *