[É İnsan Bir Ormandır || ↠ PDF Read by ☆ Oktay Akbal]

İnsan Bir Ormandır By Oktay Akbal,

 • Title: İnsan Bir Ormandır
 • Author: Oktay Akbal
 • ISBN: 9786054183500
 • Page: 334
 • Format: Paperback
 • Akbal n d nyas nda ilgin bir de i imin yk s n izliyorsunuz Bu kez, amac , ge mi i son olarak an msay p an lar bu yolla yok etmektir An lar ve izlenimler roman boyunca bir hesapla ma arac olarak kullan lmaktad r, ka de ilAs m BEZ RC nsan Bir Ormand r hem Akbal yk s n n b t n zelliklerini ta yor, hem de bu yk y y kan yeni bir tav r getiriyor An lardan koAkbal n d nyas nda ilgin bir de i imin yk s n izliyorsunuz Bu kez, amac , ge mi i son olarak an msay p an lar bu yolla yok etmektir An lar ve izlenimler roman boyunca bir hesapla ma arac olarak kullan lmaktad r, ka de ilAs m BEZ RC nsan Bir Ormand r hem Akbal yk s n n b t n zelliklerini ta yor, hem de bu yk y y kan yeni bir tav r getiriyor An lardan kopup bug n ya amak, gelece e bakmak istiyor, yar na Buna, ge mi i yerle bir ederek varmay deniyor.Atilla ZKIRIMLIKendi kendimize, insan bir ormand r derken bu bulu un ard na tak larak kendimizi de z ml yoruz Orman insan n ruh evreninin ana izgileriyle ayr nt durumunda olan ya am par alar na bakarken kendimizi reniyoruz brahim Zeki BURDURLU
  nsan Bir Ormand r Akbal n d nyas nda ilgin bir de i imin yk s n izliyorsunuz Bu kez amac ge mi i son olarak an msay p an lar bu yolla yok etmektir An lar ve izlenimler roman boyunca bir hesapla ma arac olarak kullan

  One thought on “İnsan Bir Ormandır”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *