One thought on “Der Bäcker Jan Marhoul”

  1. Po Summer of Caprice jsem se ob vala, e to bude jen dal s hodlouh plk n a lecht n e tiny Zbyte n Cel hlavn p b h mi p ipom nal knihu L Assommoir The Dram Shop, byl pln zvrat a ne se lov k nad l byl konec a mn p i lo Jana Marhoula l to Doporu uju v em, kte si libuj v naturalismu a tragick ch osudech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *