BEST E-Book "¼ Povijest pornografije" || DOWNLOAD (PDF) ↠

Povijest pornografije By Goran Tribuson,

 • Title: Povijest pornografije
 • Author: Goran Tribuson
 • ISBN: 9789537161057
 • Page: 275
 • Format: Hardcover
 • Sa etak nara tajnoga iskustva u opse noj i slo eno komponiranoj Povijesti pornografije pripada pod anru Bildungsromana kao jedna od najboljih realizacija toga romanesknog tipa u hrvatskoj knji evnosti.Na dva vremenska plana i u dva pripovjedna toka autor prati klapu generacijskih prijatelja od kolskih dana do zrele dobi Smrt i pokop jednoga od njih tu na je prigoda dSa etak nara tajnoga iskustva u opse noj i slo eno komponiranoj Povijesti pornografije pripada pod anru Bildungsromana kao jedna od najboljih realizacija toga romanesknog tipa u hrvatskoj knji evnosti.Na dva vremenska plana i u dva pripovjedna toka autor prati klapu generacijskih prijatelja od kolskih dana do zrele dobi Smrt i pokop jednoga od njih tu na je prigoda da se ponovno okupe na idealiziranim prostorima svoga djetinjstva u provincijskom gradu, gdje e nostalgi na, sentimentalna sje anja o ivjeti u punoj snazi, napose u kontrastu sa zbrojem ne postignutog u ivotnoj bilanci etrdesetogodi njaka.
  Povijest pornografije Sa etak nara tajnoga iskustva u opse noj i slo eno komponiranoj Povijesti pornografije pripada pod anru Bildungsromana kao jedna od najboljih realizacija toga romanesknog tipa u hrvatskoj knji evnosti

  One thought on “Povijest pornografije”

  1. Negdje sam pro itao da je znamenita Povjesni arka Elizabeth Kostove nastala na temelju desetogodi njeg istra ivanja autorice Onda se na temelju Tribusonove Povijesti pornografije mo e izraditi cijela sociolo ka studija, a trajala bi minimalno deset godina to re i i od kud po eti itaju i knjigu podvla io sam re enice i ulomke koji su mi se posebno dojmili Kad sam nakon itanja prelistao knjigu, bila je puna grafita, ozna avaju i obilje ja mog odu evljenja Ovo je knjiga povratka u pro le pro ivljen [...]

  2. Pobje i od rodnog grada, tvrdio je oduvijek Miki Grabar, iluzorno je poput bje anja od vlastite sjene Ubrzo sam i sam shvatio da sam tu dosadnu, u malu provinciju nosio nepovratno zalijepljenu za pete, i da od nje nikad ne u mo i definitivno zbrisati obo avam ovu knjigu, tri itanja nisu bila dovoljna, uskoro opet napadam

  3. Ovo mi je mo da i najdra a hrvatska knjiga Prvi put kad sam je itala u mladosti oborila me s nogu Od onda sam je itala jo nekoliko puta i volim je i dalje Na pusti otok bih je definitivno uzela sa sobom

  4. Toliko sam se smijala na ovu knjigu da su mi suze na o i i le od smijeha Napokon sam nai la na na eg pisca koji zna biti duhovit i sarkasti an, a opet da pi e pametno i bez puno glumatanja.

  5. Kada se u obzir uzmu svi aspekti knji evnog dela ovaj roman zaslu uje vi u ocenu ali ja knjige ocenjujem prema tome koliko dugo u mudrosti iz njih pamtiti, koliko mogu razumeti likove ne moram se neizostavno s njima i identifikovati i, naravno, koliko sam u ivala Zato je ova knjiga za mene samo it was OK Pro ivljavati mladost ezdesetih godina u SFRJ je popularna tema stoga me je podsetila na Kad su cvetale tikve ili mnogo puta repriziranu Grlom u jagode Ipak ovaj roman je romanti an samo onoliko [...]

  6. U knjizi se dosta nespretno isprepli u dijelovi u kojima itamo o ivotu na ih pet est junaka i kra i dijelovi koji sadr e subjektivnu povijest pornografije vi e evidenciju pornografskog sadr aja dostupnog u biv oj dr avi To se ini nespretnim jer se to odvija po nekoj shemi, malo ovog malo onog, ponekad bez ikakvog prijelaza, u trenucima kad me uop e ne zanima povijest pornografije Tako er, dijelovi koji sadr e povijest , nakon drugog ili tre eg komada ve postaju predvidivi, naprije po retorici, a [...]

  7. V obi ajnih pogojih, torej v knjigah, ki imajo tak no dikcijo in se nana ajo na podobne teme, bi pri akoval, da gre za iskanje prikaza ne esa drugega, kot je vidno na prvo ogo Torej, v tem primeru sem od sebe pri akoval, da bom skozi prizmo vsakdanjih zgodb Bajsija Ivan i a, Delona, Mikija, Irene, Arlete, Ljuba in drugih, skoraj zagotovo videl le sredstva za prikaz in interpretacijo ivljenja v biv i Jugoslaviji In s tem prikaz neenakosti, te kega ivljenja, strahu pred oblastjo in politi ne ekono [...]

  8. Odli na knjiga, kona no san prihvatia savjet svih koji su mi preporu ili i bili su u pravu Preporu ujem dalje

  9. I was avoiding Croatian literature for years for what I feel a little bit ashamed of But when I ve read this masterpeace, all I could think about is that I was so delusional Croatian writers can write masterpieces as easily as foreign ones foreign for me , even realistic to me, writing about this specific culture I m living in.Thank you Tribuson, for fallin in love with Croatian word again Everyone has to read something like this after being tortured with crap like Ribanje i ribarsko prigovaran [...]

  10. nisam znala sto ocekivati od ove knjige kako autora nikad prije nisam citala sada, nakon citanja mi nije zao sto sam je procitala srela sam mnoge zivotopisne price, price odrastanja u specificnom vremenu humor je bio na svakom uglu, ali kako sam se cesto nasla u situaciji da racunam koliko je jos do kraja, ocjena je ipak 4

  11. Poruka ove knjige there is no hope, there s definitely no hope Bezna e i pesimizam upakirani u prekrasan ukrasni i u tavi papir.P.S Hvala Tribusonu na pisanju o mojoj nekako kolektivno zanemarivanoj Podravini.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *