BEST PDF "✓ Miasto na Górze" || READ (EPUB) ✓

Miasto na Górze By Kir Bulychev Tadeusz Gosk,

 • Title: Miasto na Górze
 • Author: Kir Bulychev Tadeusz Gosk
 • ISBN: 8320705614
 • Page: 357
 • Format: Paperback
 • Kiry Bu yczow to pseudonim literacki jednego z najbardziej znanych autor w radzieckiej fantastyki naukowej Pisuje tak e scenariusze filmowe oraz scenariusze do film w dla dzieci, kt re ciesz si du popularno ci r wnie w Polsce.Jednak najwi ksz s aw przynios y Bu yczowowi opowiadania i powie ci o tematyce fantastycznonaukowej W polskich przek adach ukaza y si dotKiry Bu yczow to pseudonim literacki jednego z najbardziej znanych autor w radzieckiej fantastyki naukowej Pisuje tak e scenariusze filmowe oraz scenariusze do film w dla dzieci, kt re ciesz si du popularno ci r wnie w Polsce.Jednak najwi ksz s aw przynios y Bu yczowowi opowiadania i powie ci o tematyce fantastycznonaukowej W polskich przek adach ukaza y si dotychczas Ludzie jak ludzie 1976 , Rycerze na rozdro ach 1979 , Retrogenetyka 1983 oraz liczne opowiadania w antologiach i czasopismach.Akcja prezentowanej obecnie powie ci Miasto na G rze rozgrywa si w wielkim podziemnym schronie, w kt rym przetrwa y nieliczne istoty z dawnej cywilizacji.
  Miasto na G rze Kiry Bu yczow to pseudonim literacki jednego z najbardziej znanych autor w radzieckiej fantastyki naukowej Pisuje tak e scenariusze filmowe oraz scenariusze do film w dla dzieci kt re ciesz si du pop

  One thought on “Miasto na Górze”

  1. Ksi ka ze zmarnowanym potencja em Doskona y, ci ki klimat, intryguj ca historia, przewrotna symbolika, a rozwini cie i zako czenie kompletnie nijakie i bez pomys u Szkoda.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *