[EPUB] ✓ Free Read ↠ Hayat Askıda : by Necati Göksel Ð

Hayat Askıda By Necati Göksel,

 • Title: Hayat Askıda
 • Author: Necati Göksel
 • ISBN: 9789752117778
 • Page: 318
 • Format: None
 • Ekonomik kriz bir karabasan gibi lkenin st ne km t r Metin Kara, i sizli in ve terk edilmi li in ayaz nda savrulmaktad r Umulmad k bir anda al lmad k bir i teklifi al r Bat k bir bankan n sahibini izleyecek ve durumu ailesine rapor edecektir aresiz, teklifi kabul eder ve pe inde oldu u ki iyi izlemek i in g neye gider Her ey kolay ve basit g r nmektedir NeEkonomik kriz bir karabasan gibi lkenin st ne km t r Metin Kara, i sizli in ve terk edilmi li in ayaz nda savrulmaktad r Umulmad k bir anda al lmad k bir i teklifi al r Bat k bir bankan n sahibini izleyecek ve durumu ailesine rapor edecektir aresiz, teklifi kabul eder ve pe inde oldu u ki iyi izlemek i in g neye gider Her ey kolay ve basit g r nmektedir Ne var ki, gizemli bir kazan n ard ndan l m n solu u onu epe evre ku at r.Ola an st kurgusu, renkli karakterleri, ak c anlat m ve m thi temposuyla Ege k y lar n n b y leyici atmosferinde ge en Hayat Ask da, a k, gerilim ve heyecanl bir takibin harman oldu u, nefes kesen bir roman.
  Hayat Ask da Ekonomik kriz bir karabasan gibi lkenin st ne km t r Metin Kara i sizli in ve terk edilmi li in ayaz nda savrulmaktad r Umulmad k bir anda al lmad k bir i teklifi al r Bat k bir bankan n sahibini izl

  One thought on “Hayat Askıda”

  1. Hayat Ask da, polisiye kategorisine al nsa da, e lenceli bir kitap olarak kurgulanm ve bir ok t r n kar m ndan olu uyor macera gerilim a k polisiye kurgusu ok zekice Ayr ca, yer yer toplumsal g zlemlere yer vermesi, sosyolojik bak s k c olmadan sat r aralar na yerle tirmesiyle ilgin bir okuma deneyimi sunuyor zellikle gerilim sinemas na Hitchcock bir sayg duru unda bulunuyor.Bence olduk a renkli ve ilgin bir yazarla kar kar yay z Bu kitab okuduktan sonra ok daha derinlere giden romanlar n da oku [...]

  2. Edebi a dan doyurucu olmasa da heyecanland m, merak etti im ok yer oldu Ayr ca toplumun a klar n g zler n ne sermesi ok ho uma gitti Bunun fark ediliyor olu u bile nemli Kapitalizmin hem tt bir ki ilik hem de yaratt bir ki ilik olmu , o motorun arklar ndan birine d n m t m Ben de etraf mdaki o u insan gibi eli kilerle doluydum Asl nda hepimizin kafas karmakar kt.

  3. H zl ba layan ve uzun s re devam eden temposu son eyrekte d veriyor Olay rg s fena de il ama polisiye t r n n m davimlerini tatmin edici oldu unu s ylemek zor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *