[PDF] × Peta žica | By ✓ Branislav Janković

Peta žica By Branislav Janković,

 • Title: Peta žica
 • Author: Branislav Janković
 • ISBN: 9788652120734
 • Page: 457
 • Format: Paperback
 • Pri a o eni koja se ogre ila o Boga da bi pobedila avola u sebiMoje ime je Teodora Kalu erovi Imam samo sestruAko je iko pipne ubi u ga.U samo jednom trenu, ivot mirne violinistkinje pretvorio se u mahnito bekstvo pred zlo inom koji je po inila Ne ele i da se preda, ona odlazi jedinom oveku koji je mo e sakriti To je iguman Tadej, njena prva ljubav, koji jPri a o eni koja se ogre ila o Boga da bi pobedila avola u sebiMoje ime je Teodora Kalu erovi Imam samo sestruAko je iko pipne ubi u ga.U samo jednom trenu, ivot mirne violinistkinje pretvorio se u mahnito bekstvo pred zlo inom koji je po inila Ne ele i da se preda, ona odlazi jedinom oveku koji je mo e sakriti To je iguman Tadej, njena prva ljubav, koji joj pru a za titu u svom manastiru i pravi od nje la nu isku enicu.Naizgled mirni dani me u monahinjama bi e prekinuti dolaskom zla pred kojim Teodora mora ponovo da be i Sada ve kao la na monahinja, odlazi u selo sa zadatkom da ponovo podigne sru enu crkvu u kojoj sve e ne gore Ali njen greh prati je u stopu, i kada se iznenada desi ljubav, Teodora e se zapitati ko je to zapravo isku ava Bog ili avo.
  Peta ica Pri a o eni koja se ogre ila o Boga da bi pobedila avola u sebiMoje ime je Teodora Kalu erovi Imam samo sestruAko je iko pipne ubi u ga U samo jednom trenu ivot mirne violinistkinje pretvorio se u ma

  One thought on “Peta žica”

  1. Odavno nisam itala knjigu koju ne mogu da ostavim napisana je tako da nas lakim, te nim re enicama uvede u dublja razmi ljanja Knjiga zaslu uje ocenu 4.5 ali kako nema te opcije, ipak 4.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *